Kevätkokouskutsu

13.3.2024

Kevätkokous

Aika: tiistai 23.4.2024 klo 17.30 
Paikka: Ravintola Konewerstas, Karjalantie 4, 57200 Savonlinna 
 
Sääntömääräiset asiat: 
1. Käsitellään toimintakertomus ja arvioidaan edellisen toimintavuoden tavoitteiden toteutumista ja toiminnan
    taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta. 
2. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen
    vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.  
3. Päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta.
4. Hallituksen täydentäminen. 
 
Kokoukseen osallistuneille  ruokailu kokouksen jälkeen, johon sitovat ilmoittautumiset  erityisruokavalioineen 31.3.2024 mennessä osoitteeseen ao574@tehy.net  

Perumattomista ilmoittautumisista perimme ruokailun hinnan. 
  
Tervetuloa kokoukseen! 

Ammattiosasto 574 hallitus