Toiminta

TOIMINTASUUNNITELMA 2024
Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin
toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka
työskentelevät Savonlinnan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityksissä tai yrittäjinä.

Ammattiosasto tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja vahvistaa heidän Tehy-
identiteettiään. Ammattiosasto ohjaa ja ohjeistaa jäseniään ammatilliseen ja taloudelliseen

edunvalvontaan liittyen. Toiminta on jäsenlähtöistä. Tehyläinen tekeminen on yhdessä
tekemistä.
Hallinnon toiminta
1. Kevätkokous huhtikuussa 2024 läsnäolo- tai etäkokouksena.
2. Syyskokous marraskuussa 2024 läsnäolo- tai etäkokouksena.
3. Hallituksen kokoukset läsnäolo- ja/tai etäkokouksena noin 10 kokousta vuoden
aikana.
4. Hallituksen seminaari hallitustoiminnan kehittämiseksi.
5. Hallituksen jäsenille heidän tehtäväänsä vastaavaa koulutusta.
Jäsenyyden hoito, koulutus
1. Jäsenilta/-koulutus 2x vuoden aikana.
2. Ulkoliikuntatapahtumat jäsenille.
3. Aktiivista, jäsenille suunnattua viestintää ammattiosaston toiminnasta ja Tehyn
tarjonnasta: jäsenkirjeet noin 2x vuodessa, alkuvuonna ja kesälomakauden jälkeen.
4. Tarjotaan alueen perusopiskelijoille mahdollisuutta osallistua ammattiosaston
tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
5. Ajankohtaisen tarjonnan mukaan konsertti tai muu kulttuuritapahtuma kevät- ja/tai
syyskokoukseen liittyen.
Edunvalvonta:
1. Yhteistyössä aluetoimiston kanssa tilaisuudet Sote ry:n työehtosopimuksiin liittyen.
2. TES-neuvotteluihin liittyen jäsenistön ja luottamusmiesten tukeminen mahdollisissa
työtaistelutoimissa.
3. Ammattiosaston luottamusmies- ja yhdysjäsenverkoston kehittäminen.
4. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.
5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen: alueen ammattiosastot,
aluetoimisto ja muut mahdolliset toimijat.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät Savonlinnan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityksissä tai yrittäjinä. Ammattiosasto tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja vahvistaa heidän Tehyidentiteettiään. Ammattiosasto ohjaa ja ohjeistaa jäseniään ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan liittyen. Toiminta on jäsenlähtöistä. Tehyläinen tekeminen on yhdessä tekemistä.

Hallinnon toiminta

1. Kevätkokous huhtikuussa 2023 läsnäolo- tai etäkokouksena.

2. Syyskokous marraskuussa 2023 läsnäolo- tai etäkokouksena.

3. Hallituksen kokoukset läsnäolo- ja/tai etäkokouksena noin 10 kokousta vuoden aikana.

Jäsenyyden hoito, koulutus

1. Jäsenilta/-koulutus 2x vuoden aikana.

2. Ulkoliikuntatapahtumat jäsenille.

3. Aktiivinen, jäsenille suunnattua viestintää ammattiosaston toiminnasta ja Tehyn tarjonnasta

4. Tarjotaan alueen perusopiskelijoille mahdollisuutta osallistua ammattiosaston tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

5. Ajankohtaisen tarjonnan mukaan konsertti tai muu kulttuuritapahtuma kevät- ja/tai syyskokoukseen liittyen.

6. Hallituksen jäsenille heidän tehtäviään vastaavaa koulutusta.

7. Ammattiosaston kotisivujen ja Facebookin sisällön päivittäminen ja elävöittäminen: ”Uusi hallitus esittäytyy”

Edunvalvonta:

1. Yhteistyössä aluetoimiston kanssa tilaisuudet Sote ry:n työehtosopimuksiin liittyen.

2. Ammattiosaston luottamusmies- ja yhdysjäsenverkoston luominen.

3. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen: alueen ammattiosastot, aluetoimisto ja muut mahdolliset toimijat.

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät Savonlinnan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityksissä tai yrittäjinä. Ammattiosasto tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja vahvistaa heidän Tehy-identiteettiään. Ammattiosasto ohjaa ja ohjeistaa jäseniään ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan liittyen. Toiminta on jäsenlähtöistä. Tehyläinen tekeminen on yhdessä tekemistä.

Hallinnon toiminta

 1. Kevätkokous huhtikuussa 2022 läsnäolo- tai etäkokouksena.

 2. Syyskokous marraskuussa 2022 läsnäolo- tai etäkokouksena.

 3. Hallituksen kokoukset läsnäolo- tai etäkokouksena noin 10 kokousta vuoden aikana.

Jäsenyyden hoito, koulutus

 1. Jäsenilta/koulutus jäsenille 2x vuoden aikana.

 2. Ulkoliikuntatapahtumat jäsenille.

 3. Aktiivinen jäsenhankinta tehostamalla jäsenille suunnattua viestintää.

 4. Ajankohtaisen tarjonnan mukaan konsertti tai muu kulttuuritapahtuma kevät- ja/tai syyskokoukseen liittyen.

 5. Hallituksen jäsenille heidän tehtäviään vastaavaa koulutusta.

 6. Ammattiosaston kotisivujen ja Facebookin sisällön päivittäminen ja elävöittäminen.

  Edunvalvonta:

 1. Yhteistyössä aluetoimiston kanssa tilaisuudet Sote ry:n työehtosopimuksiin liittyen. 

 2. Ammattiosaston luottamusmies- ja yhdysjäsenverkoston luominen vahvistamaan tehyläisyyttä ja paikallista edunvalvontaa.

 3. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

 4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen: alueen ammattiosastot, aluetoimisto ja muut mahdolliset toimijat.

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät Savonlinnan seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityksissä tai yrittäjinä. Ammattiosasto tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja vahvistaa heidän Tehyidentiteettiä. Ammattiosasto ohjaa ja ohjeistaa jäseniään ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan liittyen. Toiminta on jäsenlähtöistä. Tehyläinen tekeminen on yhdessä tekemistä.

Hallinnon toiminta

1. Kevätkokous huhtikuussa 2021 läsnäolo- tai etäkokouksena.

2. Syyskokous marraskuussa 2021 läsnäolo- tai etäkokouksena.

3. Hallituksen kokoukset pääosin etäyhteydellä, noin 10 kokousta vuoden aikana.

Jäsenyyden hoito, koulutus

1. Jäsenilta/koulutus jäsenille ulkoilutapahtumana 2-3x vuoden aikana.

2. Aktiivinen jäsenhankinta tehostamalla jäsenille suunnattua viestintää, mm. hallituksen jäsenten esittely Facebookissa.

3. Jäsentapahtuma ajankohtaisen tarjonnan mukaan konsertti tai muu kulttuuritapahtuma kevät- ja/tai syyskokoukseen liittyen.

4. Hallituksen jäsenille heidän tehtäviään vastaavaa koulutusta.

5. Ammattiosaston kotisivujen ja Facebookin sisällön päivittäminen ja elävöittäminen, mm. kokemusten jakaminen jäsenetujen käyttämisestä (lomaedut, webinaarit), kuvakilpailut (”Minä ja Tehy näkyy”). Sisällön tarkempi suunnittelu.

Edunvalvonta:

1. Yhteistyössä aluetoimiston kanssa tilaisuudet Sote ry:n työehtosopimuksiin liittyen.

2. Ammattiosaston luottamusmies- ja yhdysjäsenverkoston luominen vahvistamaan tehyläisyyttä ja paikallista edunvalvontaa.

3. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen: alueen ammattiosastot, aluetoimisto esimerkiksi koulutus paikalliseen sopimiseen liittyen.                              

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa  sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka työskentelevät Savonlinnan seudulla yksityisissä sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityksissä tai yrittäjinä.  Ammattiosasto tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja vahvistaa heidän Tehy-identiteettiä. Ammattiosasto ohjaa ja ohjeistaa jäseniään ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan liittyen. Toiminta on jäsenlähtöistä.

Hallinnon toiminta

 1. Kevätkokous huhtikuussa 2020
 2. Syyskokous marraskuussa 2020
 3. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa. Osa kokouksista etäyhteydellä.

Jäsenyyden hoito, koulutus

 1. Jäsenilta/-koulutus jäsenille ja yhdysjäsenille
 2. Aktiivinen jäsenhankinta
 3. Jäsentapahtuma ajankohtaisen tarjonnan mukaan konsertti tai muu kulttuuritapahtuma kevät- ja/tai syyskokoukseen liittyen.
 4. Hallituksen  jäsenille heidän tehtäviään vastaavaa koulutusta
 5. Ammattiosaston kotisivujen ja Facebookin sisällön aktiivinen päivittäminen

Edunvalvonta

 1. Yhteistyössä aluetoimiston kanssa tilaisuudet tes-neuvotteluihin liittyen
 2. Ammattiosaston luottamusmies- ja yhdysjäsenverkoston luominen vahvistamaan tehyläisyyttä
 3. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa
 4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen: alueen ammattiosastot, aluetoimisto

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Ammattiosaston työnantajina ovat Savonlinnan seudulla toimivat yksityiset sosiaali ja terveyspalvelualojen yritykset. Jäsenistöllä on käytössä yhdeksän eri työehtosopimusta. Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Se tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja vahvistaa heidän Tehy-identiteettiä. Ammattiosasto ohjaa ja ohjeistaa jäseniään ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan liittyen. Toiminta on jäsenlähtöistä.

Hallinnon toiminta

1. Kevätkokous huhtikuussa 2019 2. Syyskokous marraskuussa 2019 3. Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu noin etäyhteydellä.

10 kertaa. Osa

kokouksista pidetään

Jäsenyyden hoito, koulutus

1. Jäsenilta/koulutus jäsenille ja yhdysjäsenille 2. Jäsenhankinta 3. Jäsentapahtuma (ajankohta ja sisältö sovitaan syyskokouksessa). → Jäsenistön

ehdotuksesta järjestetään kulttuuritoimintaa: konsertti/ teatteri 4. Hallituksen jäsenille heidän tehtäviään vastaavaa koulutusta 5. Ammattiosaston kotisivujen ja Facebookin sisällön päivittäminen

Edunvalvonta:

1. Tulen kuulluksi -tapahtuma yhteistyössä aluetoimiston kanssa: UusiTES 2020 2. Ammattiosaston luottamusmiesten kokoontuminen ja yhteistyön kehittäminen,

yhdysjäsentoiminnan aktivointi: tietoa työpaikoille ammattiosaston toiminnassa 3. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa 4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen: alueen ao:t, aluetoimisto 5. Tukitoimintavalmiuden vahvistaminen                                                                                                                                       

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

 

                                  

Ammattiosaston työnantajina ovat Savonlinnan seudulla toimivat yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelualojen yritykset. Jäsenistöllä on käytössä yhdeksän eri työehtosopimusta. Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa  sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Se tukee yksityissektorilla työskenteleviä tehyläisiä ja ohjaa heitä ammatilliseen ja taloudelliseen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

 

Koulutus

Jäsenistölle:

 1. Jäsenilta ajankohtaisista asioista Paviljongilla 18.1.2018 klo 18 alkaen.
 2. Kevätkokous 26.4.2018 klo 18 alkaen.
 3. Jäsentapahtuma kesäkuun alkupuolella (ajankohta ja sisältö sovitaan syyskokouksessa). → Jäsenistön ehdotuksesta järjestetään talviliikuntapäivä.
 4. Koulutusta yhteistyössä Tehyn Joensuun yksityisten ao:n kanssa syksyllä 2018
 5. Syyskokous marraskuussa 2018.

 

Hallitukselle:

 1. Luottamusmiesten ja ao puheenjohtajien neuvottelupäivät
 2. Hallituksen jäsenille heidän tehtäviään vastaavaa koulutusta

 

Toiminta

 1. Neuvottelutoiminta
 2. Jäsenten aseman  ja luottamusmiesten tukeminen muutoksissa.
 3. Hallituksen jäsenten ajantasaisten tietojen toimittaminen työpaikoille jäsenten kautta.
 4. Ao:n kotisivujen ylläpitäminen.
 5. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa
 6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen
 7. Tukitoimintavalmiuden vahvistaminen ja tukitoimintahenkilöiden kouluttautuminen
 8. Jäsenhankinta. Yksityistämisen myötä ao:n jäsenmäärä lisääntyy.
 9. Virkistystoiminnan järjestäminen jäsenistölle. Tapahtumat keväällä ja syksyllä. Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia.
 10. Pyritään kehittämään ja tehostamaan tiedottamista niin jäsenistölle kuin opiskelijoille eri oppilaitoksissa.

 

 

Verkostoituminen

Pyritään saamaan yhdysjäsen jokaiselle alueen sosiaali- ja terveyspalvelualan

työpaikalle.

Tehostetaan yhteistyötä alueasiamiehen kanssa.

Alueellinen verkostoituminen lähialueen Tehyn ammattiosastojen kanssa.

 

 

Korvaukset

 1. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvausta lahjakortteina
 2. Matkoista maksetaan kilometrikorvausta Tehyn ohjeistuksen mukaisesti 0,43cnt/km

 

 

 

Hallitus

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

 

Ammattiosaston jäsenmäärä on 210 jäsentä (10.11.2016). Alueena on Savonlinnan seutu, joten välimatkat ovat pitkiä.

Työnantajina ovat Savonlinnan seudulla toimivat yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelu alojen yritykset, joiden toimintaa ohjaavat eri sopimusalat

 

Koulutus:

 

Jäsenistölle:

 1. Jäsenilta ajankohtaisista asioista Paviljongilla 16.2. (vko 7)
 2. Koulutusta yhteistyössä Tehyn Joensuun yksityisten ao:n kanssa syksyllä 2017

 

Hallitukselle:

 1. Luottamusmiesten ja ao puheenjohtajien neuvottelupäivät
 2. Hallituksen jäsenille tehtäviään vastaavaa koulutusta

 

 

Toiminta:

 1. Neuvottelutoiminta
 2. Jäsenten aseman turvaaminen muutoksissa. Hallituksen jäsenten ajantasaisten tietojen päivittäminen työpaikoille.
 3. Ao:n kotisivujen päivittäminen
 4. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa
 5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen
 6. Tukitoimintavalmiuden vahvistaminen ja tukitoiminta henkilöiden kouluttautuminen
 7. Jäsenhankinta. Yksityistämisen myötä ao:n jäsenmäärä lisääntyy.
 8. Virkistystoiminnan järjestäminen jäsenistölle. Tapahtumat keväällä ja syksyllä. Jäsenistöltä toivotaan ehdotuksia.(Tallinnan risteily yhdessä toisen ao:n kanssa, Illanviettoja, Kolille…..tms.)
 9. Pyritään kehittämään ja tehostamaan tiedottamista niin jäsenistölle kuin opiskelijoille eri oppilaitoksissa.
 10. Yhteistyön toimivuus ja tuki luottamusmiehille

 

 

 

Verkostoituminen:

 1. Pyritään saamaan yhdysjäsen jokaiselle alueen sosiaali- ja terveyspalvelualan työpaikalle.
 2. Tehostetaan yhteistyötä alueasiamiehen kanssa
 3. Alueellinen verkostoituminen lähialueen Tehyn ammattiosastojen kanssa

 

 

Korvaukset:

 1. Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvausta lahjakortteina
 2. Matkoista maksetaan kilometrikorvausta Tehyn ohjeistuksen mukaisesti 0,43cnt/km

 

 

 

Hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

 

Ammattiosaston jäsenmäärä on noin 166 jäsentä. Alueena on Savonlinnan seutu, välimatkat ovat pitkiä. Työnantajista suurimmat ovat Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus ja Herttuan Kuntoutuskeskus Kerimäeltä. Lisäksi on palvelutaloja, lääkäriasemia ja pieniä yksityisiä fysikaalisia hoitolaitoksia.

 

Koulutus:

 

Jäsenet:

1Jäsenilta ajankohtaisista asioista

2Suunnitellaan yhteistä alueellista koulutustilaisuutta

 

 

Hallitus:

1LM- ja ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäivät

2Hallituksen jäsenten kouluttautuminen

 

 

Toiminta:

 

1Neuvottelutoiminta

2Jäsenistön aseman turvaaminen muutoksissa. Hallituksen jäsenten ajan tasalla olevat yhteystiedot työpaikoilla. Ammattiosaston kotisivut päivitetään säännöllisesti. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

3Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkostoituminen. Hallituksen jäsenten koulutus.

4Tukitoimintavalmiuden vahvistaminen ja tukitoimintahenkilöiden kouluttaminen.

5Jäsenhankinta. Uusia jäseniä tulee yksityistämisen myötä lisää.

6Virkistystoiminta a keväisin ja syksyisin jäsenistön toiveita kuunnellen.

7Tiedottamisen tehokkuutta ylläpidetään ja kehitetään, sekä tehostetaan yksityisten ammattiosaston toiminnan tiedottamista opiskelijoille.

8Toimiva yhteistyö ja tuki luottamusmiehille.

 

 

Verkostoituminen:

 

1Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhankintasuunnitelman tekeminen yhdessä alueasiamiehen kanssa

2yhdysjäsenten hankkiminen alueen työpaikoilta

3yhteistyö alueasiamiehen kanssa

 

 

 

 

 

 

Korvaukset

 1. puheenjohtaja
 2. sihteeri
 3. taloudenhoitaja

4kokouspalkkiot

5matkakorvaukset   

                                                                                                                             Hallitus

                                                                                                                                                                                                                           27.12.2012

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2012

 

 

Ammattiosaston jäsenmäärä ollut kuluvana vuonna n. 143 jäsentä.  

Hallitus on aloittanut toimintansa tavoitteena parantaa tiedottamista jäsenistölle  

sähköpostin välityksellä ja yhteyshenkilöiden avulla työpaikoilla.

                     

 

                      Hallitus vuodelle 2011-2012

                      Puheenjohtaja                 Anneli Wilska

                      jäsenet                              Leena Nyrhinen                  varapuheenjohtaja

                                                                 Sirpa Rask                          taloudenhoitaja

                                                                 Kirsi Kainulainen                jäsenvastaava

                                                                 Maarit Suomalainen           toimintapäällikkö

                                                                 Lea Muukkonen                 sihteeri

                                                                 Arja Paloniemi                   yhdysjäsen

 

                      varajäsenet                      Leena Nyrhinen

                                                                 Sirpa Rask

                                                                 Pia Tiainen

                                                                 Ritva Peltonen

                                                                 Minna Teittinen

 

 

Tilintarkastajat                    Eija Puronaho ja Katri Sieviläinen

 

 

 Taloudenhoitajana aloitti vuoden 2012 alussa Sirpa Rask. Minna Teittinen siirtyi

 varajäseneksi ja Leena Nyrhinen aloitti varapuheenjohtajana v. 2012 alussa.

 

 

 

KOKOUKSET

 

Ammattiosaston sääntömääräinen kokous pidettiin Ravintola Wanhalla Casinolla 16.11.2012  klo 17.30, jossa jäseniä oli paikalla 14.

Hallituksen kokouksia oli 8.

                     

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTA

 

 

                     Ammattiyhdistyksen toiminnasta on tiedotettu jäsenistölle sähköpostitse.

Jäsenkirjeitä jäsenille lähetettiin syksyllä sekä mahdollisuuksien mukaan työpaikkojen ilmoitustauluilla julkaistiin jäsenkirjeitä. Uusille jäsenille päätettiin lähettää tervetulo-

paketin, jonka jäsensihteeri kokosi.

Ammattiosaston kotisivut avattiin lokakuussa ja niitä täydennetään tarpeen mukaan.

 

Helmikuun 13. päivä oli Superin kanssa järjestetty yhteinen jäsenilta Kruunupuistossa,

jossa oli mukana myös alueasiamies Anna Rinkinen.

 

Maaliskuussa tehtiin kevätretki Rantasalmelle Porosalmen matkailukeskukseen.

Ohjelmassa oli retkiluistelua ym. liikunnallisia aktiviteetteja oman valinnan mukaan

sekä ruokailu.

 

Ravintola Paviljongilla oli 25.9. Leena Aijasahon pitämä koulutus.

 

Marraskuussa pikkujoulu/varsinainen kokous Ravintola Wanhalla Casinolla, jonka yhteydessä valittiin uusi hallitus kaudelle 2013-2014. Kokouksen jälkeen oli Suuri Tangomusikaali

Savonlinnasalissa

 

Hallitus osallistui koulutuksiin, esim Open Dora-koulutus, kotisivujen laatimiskoulutus.

Puheenjohtaja osallistui toukokuussa neuvottelupäiville sekä syyskuussa paikallisen

edunvalvonnan neuvottelupäiville ja tukitoimintakoulutukseen.

 

 

 

ARVIO

 

 

                      Tiedottamisessa ja yhdysjäsentoiminnassa on edelleen kehittämisen varaa ja          jäsenistöltä toivotaan sähköpostiosoitteiden päivittämistä. Ammattiosasto kotisivuille

                      toivotaan vilkasta käyttöä ja sitä kautta tiedon parempaa saatavuutta. Jäsenistö toivoo                       ammattiosastolta virkistystoimintaa ja siihen osallistuminen on ollut aktiivista.

                      Sosterin ammattiosaston kanssa tehty yhteistyötä.

 

 

                      Hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 

Ammattiosaston jäsenmäärä on noin 143 jäsentä. Alueena on Itä-Savon sairaanhoitopiiri SOSTERI, välimatkat ovat pitkiä. Työnantajista suurimmat ovat Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus ja Herttuan Kuntoutuskeskus Kerimäeltä. Lisäksi on palvelutaloja, lääkäriasemia ja pieniä yksityisiä fysikaalisia hoitolaitoksia.

 

Koulutus:

 

Jäsenet:

 1. Jäsenilta ajankohtaisista asioista
 2. Suunnitellaan yhteistä alueellista koulutustilaisuutta

 

 

Hallitus:

 1. LM- ja ammattiosastojen puheenjohtajien neuvottelupäivät
 1. Hallituksen jäsenten kouluttautuminen

 

 

Toiminta:

 

 1. Neuvottelutoiminta
 2. Jäsenistön aseman turvaaminen muutoksissa
 3. Jäsenistön tukeminen ja tiedottaminen edunvalvontaan liittyvissä asioissa
 4. Virkistystoiminta keväisin ja syksyisin mm. teatteri, konsertit, ulkoilupäivä Rantasalmen Järvi-Sydämessä, jäsenistön toiveita kuunnellaan
 5. Tiedottamisen tehokkuutta ylläpidetään ja kehitetään
 6. Tehostetaan yksityisten ammattioasaton toiminnan tiedottamista opiskelijoille
 7. Tukitoimintahenkilön valitseminen ja tukitoiminnan suunnittelu
 8. Kannustetaan jäseniä asettumaan liittokokousedustajaksi ja äänestämään vaaleissa

 

 

Verkostoituminen:

 

 1. Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenhankintasuunnitelman tekeminen yhdessä alueasiamiehen kanssa
 2. yhdysjäsenten hankkiminen alueen työpaikoilta
 3. yhteistyö alueasiamiehen kanssa